Skip to main content

Megakaryocyt

Megakaryocyty jsou velké mnohojaderné buňky, které se nachází v kostní dřeni. Z těchto buněk se odlamují jejich části, z nichž se vyvíjí krevní destičky (trombocyty).