Skip to main content

Mediastinum

Mediastinum (mezihrudí) je anatomický termín, který označuje orgány a tkáně hrudníku mezi oběma plícemi. Mediastinum tedy zahrnuje například srdce a velké cévy, nervové pleteně, jícen a tracheu. Vepředu je mediastinum ohraničeno sternem, po stranách pleurálními prostory a vzadu hrudní páteří.