Skip to main content

Mediální

Pojem mediální je jeden ze základních směrových termínů užívaných v anatomii. Chápeme jej jako „středový“ nebo „blízký ke středu“ a označujeme jím anatomické útvary a jejich části, které jsou blíže ke středu těla. Opakem tohoto termínu je výraz laterální (boční).