Skip to main content

Mastocyt

Mastocyt (heparinocyt) se česky označuje jako „žírná buňka“, v cytoplazmě obsahuje granula naplněná histaminem a heparinem. Hlavní význam mastocytu je průběh zánětlivé alergické reakce, kdy po vazbě alergenu na protilátku IgE dojde po kontaktu s mastocytem k uvolnění sloučeniny histamin. Histamin pak působí v řadě tkání díky vazbě na buněčné H-receptory, což vyvolává klasické příznaky alergie.