Skip to main content

Mastná kyselina

Mastné kyseliny jsou v našem organizmu součástí molekuly triacylglycerolu. Podle přítomnosti dvojných chemických vazeb v molekule mastných kyselina je rozdělujeme na nasycené (neobsahují dvojnou vazbu) a nenasycené (obsahují jednu nebo více dvojných vazeb). Mastné kyseliny mají v organizmu řadu významných funkcí, jsou bohatým zdrojem energie pro metabolizmus, tvoří části buněčných membrán a syntetizují se z nich eikosanoidy.