Skip to main content

Maniodepresivní psychóza

Maniodepresivní psychóza je i laikům relativně dobře známé psychiatrické onemocnění. Nemoc se také označuje jako bipolární afektivní porucha a jedná se primárně o poruchu nálady.

 

Příčiny: Podobně jako u jiných psychiatrických nemocí není ani u maniodepresivity jasná vyvolávající příčina. Zcela jistě půjde o genetický předpoklad ke vzniku poruchy, který pod vlivem zevních faktorů vede ke spuštění vzniku nemoci. Nemoc může vzniknout prakticky v každém věku, ovšem typicky se začíná projevovat u dospívajících, nebo mladých dospělých jedinců.

 

 

Projevy: Zjednodušeně řečeno lze říci, že nálada nemocného se mění jako na horské dráze a dochází na střídání období relativně normální nálady a chování s depresivními a manickými fázemi. Depresivní fáze odpovídá klasické depresi – dotyčný je neaktivní, smutný, ztrácí zájmy, nic ho nebaví, vyhýbá se společnosti ostatních lidí, ztrácí životní cíl a může mít sebevražedné myšlenky. Člověk bývá úzkostný a nedokáže prožívat radost. Manické období je pravým opakem. Nemocný srší optimizmem a aktivitou, jeho sebevědomí nezdravě vzroste, má pocit, že vše dokáže, mnohdy začne spřádat bizarní plány – neúčelné nakupování zbytečností, podnikání, organizování nejrůznějších akcí apod. Nezřídka utratí neuvěřitelné množství peněz z rodinného rozpočtu. Choroba tak představuje velmi nepříjemný problém jak pro nemocného, tak pro jeho blízké okolí.

 

 

Diagnostika: Diagnózu určí psychiatr na základě zjištění anamnézy a pohovoru s pacientem. Určí přesný typ maniodepresivní poruchy (je jich celá řada) a rozhodne o vhodné léčbě.

 

 

Léčba: Základem léčby jsou léky ze skupiny antidepresiv, které se kombinují s tzv. stabilizátory nálady (např. Lithium carbonicum). Zatímco antidepresiva brání vzniku depresivní fáze nemoci, stabilizátory nálady brání přechodu do mánie. Přidávat se mohou i některá léčiva ze skupiny antipsychotik. Své využití má i velmi účinná léčba elektrošoky, které jsem pro její neprávem získaný negativní obraz věnoval zvláštní text.

 

Pro pacienta je důležité vědět, že je nutné pravidelně užívat léky předepsané psychiatrem, i když se začne cítit zdráv (což je dáno účinkem léků) a měl by se vyvarovat alkoholu a jiných návykových látek.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.