Skip to main content

Maligní

Slovo maligní znamená „zhoubný“. V medicíně je rezervováno pro popis některých onemocnění, zejména nádorů. Pojem maligní v tomto případě znamená, že nádor vytváří metastázy.  Více o maligních nádorech najdete v příslušném textu.

Nejde nicméně pouze o nádory, známe například maligní hypertenzi (velmi výrazné zvýšení krevního tlaku s akutními komplikacemi). Opačným výrazem je termín benigní.