Skip to main content

Makroskopický

Jako makroskopický můžeme popsat takový objekt, který je viditelný prostým okem. O menších objektech hovoříme jako o mikroskopických.