Skip to main content

Makroergní

Makroergní (makroergický) znamená „vysokoenergetický“ nebo „obsahující vysoké množství energie“. Chemické sloučeniny obsahující makroergní chemické vazby jsou v našem organizmu důležitým zdrojem energie, která se z nich při rozpadu chemické vazby uvolňuje. Typickými příklady těchto makroergických sloučenin jsou ATP a GTP.