Skip to main content

Makroergní

Makroergní (makroergický) znamená „vysokoenergetický“ nebo „obsahující vysoké množství energie“. Chemické sloučeniny obsahující makroergní chemické vazby jsou v našem organizmu důležitým zdrojem energie, která se z nich při rozpadu chemické vazby uvolňuje. Typickými příklady těchto makroergických sloučenin jsou ATP a GTP.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix