Skip to main content

mRNA

mRNA (též m-RNA) je zkratkou pro termín „messenger RNA“. Jedná se o podtyp ribonukleové kyseliny, která vzniká transkripcí úseku DNA. mRNA ve své struktuře obsahuje informaci uloženou v DNA a pomáhá tuto informaci přenést do struktury proteinu v procesu translace.