Skip to main content

Luminal

Luminal je lék patřící do skupiny barbiturátů a jeho účinnou látkou je sloučenina fenobarbital.

Princip: Fenobarbital působí na centrální nervový systém a posiluje tlumivý neurotransmiterový systém GABA (kyseliny gama-aminomáselné). Důsledkem je celkový útlum, hypnotické působení a snížení rizika vzniku epileptických záchvatů.


Využití: Luminal lze využít k léčbě některých forem epilepsie jako prevence opakování epileptických záchvatů a lze jej podat i u akutního status epilepticus. Lék se může použít i ke zklidnění jedinců s mentální retardací, kteří trpí stavy psychomotorického neklidu.


Podávání: Vždy záleží na doporučení ošetřujícího lékaře, bez nějž nesmí být lék nikdy užíván. Luminal existuje v podobě injekčního roztoku, který je určen k nitrosvalové, nebo velmi opatrné a pomalé nitrožilní aplikaci. Dávka pro dospělého člověka je přísně individuální a závisí na konkrétním pacientovi a indikaci.


Nevýhody: Luminal může mít celou řadu vedlejších účinků. Poměrně často způsobuje ospalost, únavu a celkový útlum (což je ovšem u některých jedinců žádoucí), zmatenost, změny nálady, motání hlavy, bolesti hlavy a trávicí potíže. Časté jsou i kožní reakce charakteru vyrážky, naštěstí jen vzácně mohou mít těžký průběh. V krevních náběrech uživatelů se mohou objevit zvýšené hodnoty jaterních testů.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix