Skip to main content

Looserovy zóny

Looserovy zóny (Looserovy zóny přestavby) jsou charakteristickým rentgenovým nálezem u křivice. Jde o pruhovité kondenzační linie lokalizované na koncích kostních metafýz, které mají jsou na rentgenovém zobrazení hustější.