Skip to main content

Lochiometra

Lochiometra znamená nahromadění nadměrného množství očistků v děloze. Očistky, odborně lochia, jsou obsahem dělohy, který se postupně vylučuje po porodu. Kromě zbytků děložní sliznice a placenty jsou očistky tvořeny zejména krevními koaguly. Lochiometra vzniká tehdy, když očistky nemohou z dělohy správně odcházet, příčinami může být zánět děložní stěny nebo nadměrný stah děložního hrdla.