Skip to main content

Lochiometra

Lochiometra znamená nahromadění nadměrného množství očistků v děloze. Očistky, odborně lochia, jsou obsahem dělohy, který se postupně vylučuje po porodu. Kromě zbytků děložní sliznice a placenty jsou očistky tvořeny zejména krevními koaguly. Lochiometra vzniká tehdy, když očistky nemohou z dělohy správně odcházet, příčinami může být zánět děložní stěny nebo nadměrný stah děložního hrdla.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix