Skip to main content

Lixiana

Lixiana je nový lék (v roce 2016 stále ve fázi klinických zkoušek), který patří mezi léky na ředění krve. Účinnou látkou je sloučenina edoxaban.

Princip: Edoxaban funguje jako přímý inhibitor koagulačního faktoru Xa. Svým působením tedy edoxaban blokuje koagulační (srážecí) kaskádu, a tím dosahuje efektu omezení krevní srážlivosti.


Indikace: Preparát Lixiana bude využíván v prevenci hluboké žilní trombózy u pacientů po ortopedických operacích, dále pak jako lék ředící krev u pacientů s fibrilací síní a u nemocných s již vzniklou hlubokou žilní trombózou a plicní embolií. Neléčená fibrilace síní ohrožuje pacienta vznikem krevních sraženin v srdci, které mohou způsobit ischemickou mozkovou mrtvici.    


Dávkování: Lixiana se vyrábí v podobě tablet o síle 15, 30 a 60 miligramů. Lék nesmí být užíván bez doporučení lékaře, dávka závisí na dané indikaci a zdravotním stavu uživatele.


Výhody: Výhodou je krátký poločas účinku, minimální riziko předávkování, žádná nutnost speciální diety při užívání a žádná nutnost pravidelné monitorace účinnosti léku, tj. chybí prakticky všechny nevýhody levného Warfarinu.


Nevýhody: Hlavní nevýhodou je neexistence účinného protiléku (antidota). V případě nežádoucích krvácivých komplikací nemáme účinnou látku, která by účinek edoxabanu zvrátila. Zdá se nicméně, že brzy bude taková protilátka dostupná.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.