Skip to main content

Lixiana

Lixiana je nový lék (v roce 2016 stále ve fázi klinických zkoušek), který patří mezi léky na ředění krve. Účinnou látkou je sloučenina edoxaban.

Princip: Edoxaban funguje jako přímý inhibitor koagulačního faktoru Xa. Svým působením tedy edoxaban blokuje koagulační (srážecí) kaskádu, a tím dosahuje efektu omezení krevní srážlivosti.


Indikace: Preparát Lixiana bude využíván v prevenci hluboké žilní trombózy u pacientů po ortopedických operacích, dále pak jako lék ředící krev u pacientů s fibrilací síní a u nemocných s již vzniklou hlubokou žilní trombózou a plicní embolií. Neléčená fibrilace síní ohrožuje pacienta vznikem krevních sraženin v srdci, které mohou způsobit ischemickou mozkovou mrtvici.    


Dávkování: Lixiana se vyrábí v podobě tablet o síle 15, 30 a 60 miligramů. Lék nesmí být užíván bez doporučení lékaře, dávka závisí na dané indikaci a zdravotním stavu uživatele.


Výhody: Výhodou je krátký poločas účinku, minimální riziko předávkování, žádná nutnost speciální diety při užívání a žádná nutnost pravidelné monitorace účinnosti léku, tj. chybí prakticky všechny nevýhody levného Warfarinu.


Nevýhody: Hlavní nevýhodou je neexistence účinného protiléku (antidota). V případě nežádoucích krvácivých komplikací nemáme účinnou látku, která by účinek edoxabanu zvrátila. Zdá se nicméně, že brzy bude taková protilátka dostupná.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix