Skip to main content

Léze

Pojem léze (laesio) využíváme v medicíně běžně a do češtiny jej můžeme přeložit jako "poškození", nebo "postižení". Léze může vyjadřovat pouze poruchu funkce určitého orgánu nebo tkáně (např. jaterní léze), případně může označovat konkrétní chorobné ložisko.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix