Skip to main content

Léze

Pojem léze (laesio) využíváme v medicíně běžně a do češtiny jej můžeme přeložit jako "poškození", nebo "postižení". Léze může vyjadřovat pouze poruchu funkce určitého orgánu nebo tkáně (např. jaterní léze), případně může označovat konkrétní chorobné ložisko.