Skip to main content

Lenvima

Lenvima je lék využívaný u některých nádorových onemocnění  jeho účinnou složkou je sloučenina lenvatinib.

Princip: Lenvatinib patří mezi blokátory celé řady tyrosinkináz, které ovlivňují přenos informací v buňkách, čímž zasahují do buněčného cyklu včetně buněčného dělení. Lenvatinib tlumí například fibroblastový růstový faktor, destičkový růstový faktor a vaskulární endoteliální růstový faktor.


Využití: Lenvima se využívá v onkologii při léčbě pacientů s určitými formami pokročilé rakoviny štítné žlázy.


Podávání: Lenvima se vyrábí jako tobolky o síle 4 a 10 miligramů. Běžná dávka pro dospělého člověka je 24 miligramů přípravku denně, tato dávka může být dále upravena dle efektu a případných vedlejších účinků. Užívání léku bez doporučení lékaře je zakázáno.


Nevýhody: Lenvima může způsobit mnoho vedlejších účinků včetně únavy, trávicích obtíží, nechutenství, zvýšení krevního tlaku, bolestí hlavy a zarudnutí plosek a dlaní. Ze závažných (a naštěstí vzácnějších) vedlejších účinků se může objevit plicní embolie, ischemická mozková příhoda, akutní selhání ledvin, selhání jater a selhávání srdce.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.