Skip to main content

Lege artis

Pojem lege artis uslyšíme v souvislosti se zdravotnictvím velice často. Do češtiny jej můžeme přeložit jako „dle pravidel umění“ a označujeme jím lékařské postupy, které jsou v souladu s poznatky současné lékařské vědy. Opakem jsou postupy non-lege artis, které jsou považovány za nežádoucí a pro pacienta nebezpečné.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix