Skip to main content

Lege artis

Pojem lege artis uslyšíme v souvislosti se zdravotnictvím velice často. Do češtiny jej můžeme přeložit jako „dle pravidel umění“ a označujeme jím lékařské postupy, které jsou v souladu s poznatky současné lékařské vědy. Opakem jsou postupy non-lege artis, které jsou považovány za nežádoucí a pro pacienta nebezpečné.