Skip to main content

Larynx

Larynx je odborné označení pro hrtan. V horní části sousedí larynx s hltanem, distálně ústí do trachey. Od hltanu je larynx oddělen záklopkou hrtanovou (epiglottis), která brání aspiraci. Zcela specifickou funkcí laryngu je tvorba řeči, která v hrtanu vzniká rozechvěním hlasivkových vazů proudem vzduchu při výdechu.