Skip to main content

Laktáza

Laktáza je enzym sliznice tenkého střeva patřící do skupiny disacharidáz, který je schopný štěpit disacharid laktózu na monosacharidy glukózu a galaktózu. Laktáza je velice citlivá, její aktivita klesá s věkem a při různých chorobách postihujících tenké střevo.