Skip to main content

Laktát

Laktát (kyselina mléčná) je sloučenina, která vzniká ve svalech z glukózy při anaerobní glykolýze (rozklad molekul glukózy při nedostatku kyslíku). Hromadící se laktát ve svalech způsobuje jejich únavu, následně je přenášen do jater a tam přeměňován na glukózu (viz. Coriho cyklus). Klinicky významné je nahromadění laktátu v organizmu, které způsobuje nebezpečnou laktátovou acidózu.