Skip to main content

Kyselina glukuronová

Kyselina glukuronová je sloučenina, která v organizmu vzniká z glukózy, je součástí některých glykosaminoglykanů a podílí se na jaterním metabolizmu řady sloučenin. Jaterní buňky umí provádět proces známý jako konjugace, při kterém jsou na různé sloučeniny (např. bilirubin) vázány molekuly kyseliny glukuronové za účasti enzymu glukuronyltransferáza. Zmíněné sloučeniny získávají lepší rozpustnost ve vodě a následně mohou být vylučovány do žluče.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix