Skip to main content

Kraniální

Kraniální (cranialis) znamená týkající se horní části těla. Termín vychází z latinského slova cranium, které označuje lebku. Čím kraniálněji je daná tkáň, či orgán uložen, tím je v organizmu výše. Opačným termínem je pojem kaudální.