Skip to main content

Koronární

Termín koronární je v medicíně používán velmi často, obzvláště to platí pro kardiologii. Do češtiny jej můžeme přeložit jako „věnčitý“ a označuje pojmy, které mají vztah k věnčitým (koronárním) tepnám vyživujícím srdeční tkáň. Hovoříme tak o koronární angioplastice, koronární jednotce intenzivní péče, akutním koronárním syndromu apod.