Skip to main content

Kontralaterální

Pojem kontralaterální znamená „protilehlý“ nebo „týkající se opačné strany“. Například říkáme, že po mozkové příhodě došlo k rozvoji kontralaterální hemiparézy (obrna poloviny těla na opačné straně, než je ložisko mozkové příhody). Na EKG u akutního STEMI infarktu myokardu vznikají typické Pardeeho vlny, zatímco v kontralaterálních (protilehlých) svodech vznikají charakteristické deprese ST úseku. Opakem tohoto slova je termín ipsilaterální (stejnostranný).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix