Skip to main content

Kontinuální

Termín kontinuální znamená „nepřetržitý“ nebo „plynulý“. V medicíně tento pojem používáme ve smyslu kontinuální nitrožilní aplikace léčiv, nebo výživy do sondy. Kontinuita je zajištěna pomocí speciálních dávkovacích pump. Opakem kontinuální aplikace je aplikace bolusová, oba typy se mohou vzájemně kombinovat.