Skip to main content

Konjugace

Pojem konjugace má v medicínské terminologii více významů. V našem těle chápeme konjugaci jako proces, při kterém se v játrech přeměňují některé ve vodě špatně rozpustné zplodiny na ve vodě dobře rozpustné sloučeniny. Důsledkem je pak jejich snadné vyloučení žlučí do střeva. Typickým příkladem je konjugace za účasti enzymu glukuronyltransferázy, která se týká např. bilirubinu. Při ní jsou na cílové sloučeniny navázány molekuly kyseliny glukuronové.

Mikrobiologové znají termín konjugace jako proces, při kterém se k sobě dvě bakterie přiblíží a vymění si část genetické informace. Česky tento proces označujeme jako „spájení“.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.