Skip to main content

Konizace čípku

Konizace děložního čípku je poměrně častý diagnostický a léčebný zákrok v gynekologii, který má ženu chránit před rakovinou čípku.

 

Indikace: Konizace se většinou provádí tehdy, byly-li předchozími vyšetřeními (typicky při kolposkopii) zjištěny změny na děložním čípku, které by mohly být považována za přednádorový stav. V takovém případě je nutno podezřelou část čípku odstranit a vyšetřit vzorky pod mikroskopem. Na druhou stranu by příliš velké narušení čípku operačním zákrokem mohlo ženě do budoucna zabránit úspěšně donosit plod.

 

 

Příprava: Záleží na vlastním provedení. Provede-li se zákrok jen v místním znecitlivění, není příprava nutná. Provádí-li se za uspání, mělo by předcházet klasické předoperační vyšetření a 6-8 hodin před zákrokem by žena neměla nic jíst a ni pít.
 

 

Schéma - Princip konizace čípku

 

 

Provedení: Rozsah a typ zákroku je vždy individuální Někdy se provádí jen v místním umrtvení, někdy za krátkého uspání (viz. výše). V podstatě jde o to, že se pomocí speciální jehly nebo kličky zasunuté k čípku přes pochvu odstraní dolní část čípku. Odstraněná část mívá často tvar kužele a odesílá se na histologické zhodnocení, které může potvrdit přednádorové změny a určit, zda byl rozsah zákroku dostačující. Nejsou-li přítomny zásadnější komplikace, pak po zákroku většinou není nutná hospitalizace a žena ještě týž den odchází domů.

 

 

Nevýhody: Po zákroku může docházek k lehkému krvácení a špinění, po několik týdnů se nedoporučuje pohlavní styk a koupání se ve veřejných koupalištích či rybnících (riziko infekce). Narušení této anatomické oblasti může způsobit nedostatečnost děložního hrdla a zhoršit schopnost udržet v těhotenství plod v děloze. Z toho důvodu se při plánování rozsahu zákroku bere v potaz také to, zda žena dále plánuje rodit, či nikoliv.

 

 

Výhody: Jde o velmi krátký a nezatěžující zákrok, který nejenže umožní získat tkáň na vyšetření pod mikroskopem, ale v ideálním případě vede i k odstranění nemocné sliznice a zabrání tak vzniku rakoviny čípku.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.