Skip to main content

Koniopunkce

Koniopunkce patří spolu s koniotomií mezi zákroky prováděné v urgentní medicíně a slouží k zajištění dýchacích cest. Až si budete princip koniopunkce v následujícím textu pročítat, jistě si uvědomíte, že jste ji viděli v řadě filmů a seriálů. Ve skutečnosti se ale až tak často neprovádí a lze ji považovat za jednu z posledních možností řešení některých život ohrožujících stavů.

Princip: Hlavním principem koniopunkce je propíchnutí krku dutým objektem tak, aby se tento objekt dostal do dýchací soustavy a umožnil tak dýchání. Nejprve je nutné najít to správné místo, kde je minimální riziko poranění jakýchkoliv orgánů na krku. Ideálním místem je přední strana krku v místě tzv. ligamentum conicum, což je pojivová tkáň mezi chrupavkou štítnou a prstencovou v místě, kde hrtan přechází do průdušnice. V ideálním případě se k zákrok používají speciální koniopunkční sety se skalpelem k naříznutí kůže a podkožních tkání a dutou kanylou nasazenou na ostrý trokar. Kanyla je následně pomocí trokaru zavedena skrz ligamentum conicum do dýchacích cest.


Příprava: Vzhledem k tomu, že koniopunkci považujeme za akutní zákrok, který má zachránit život, žádná příprava pacienta není nutná (a vzhledem k okolnostem ani možná).


Indikace: Koniopunkci indikujeme v případech, kdy došlo k uzávěru dýchacích cest nad oblastí hrtanu a my nejsme schopni tento uzávěr odstranit. Příkladem je závažný úraz hlavy a obličeje a otok tkání hlavy a horního krku (např. silná alergická reakce). Koniopunkce může být samozřejmě zvážena i v jiných akutních situacích, kdy je nutné zprůchodnit dýchací cesty, ale není možné provést klasickou intubaci.


Nevýhody: Koniopunkci obvykle správně provede jen ten člověk, který má zkušenosti s intenzivní medicínou, a který měl příležitost si zákrok alespoň „nanečisto“ vyzkoušet. Netrénovaný člověk bez zkušeností může neodborným přístupem způsobit v dobré snaze více škody než užitku. Rána může krvácet, může se do ní dostat infekce a případně může dojít k nechtěnému poranění okolních měkkých tkání, cév, nervů a štítné žlázy.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.