Skip to main content

Kongesce

Kongesce znamená překrvení určité tkáně nebo orgánu. Poměrně často hovoříme o kongesci některých sliznic, jako je například nosní sliznice při rýmě. Hlavním důvodem kongesce vnitřních orgánů je srdeční selhávání. Kongesce plic (jehož nejtěžší formou je edém plic) se objevuje u levostranného srdečního selhávání, zatímco kongesce jater je typická pro pravostranné srdeční selhání.