Skip to main content

Kongenitálni adrenální hyperplazie

CAH je v medicíně zkratka běžně užívaná pro kongenitální adrenální hyperplazii. Jedná se o soubor metabolických poruch, při kterém je narušena syntéza steroidních hormonů z cholesterolu. Poruchy mají různé projevy podle toho, která fáze syntézy hormonů je narušena. Více informací najdete v příslušném textu.