Skip to main content

Kongenitální

Termín kongenitální (congenitalis) znamená „vrozený“ a využíváme ho k označení nejrůznějších vrozených nemocí nebo jejich forem. Kongenitální nemusí vždy znamenat, že onemocnění je geneticky podmíněné. Hovoříme například o kongenitální adrenální hyperplazii (geneticky podmíněná), ale na druhou stranu i o kongenitální syfilis (není geneticky podmíněná).