Skip to main content

Kongenitální

Termín kongenitální (congenitalis) znamená „vrozený“ a využíváme ho k označení nejrůznějších vrozených nemocí nebo jejich forem. Kongenitální nemusí vždy znamenat, že onemocnění je geneticky podmíněné. Hovoříme například o kongenitální adrenální hyperplazii (geneticky podmíněná), ale na druhou stranu i o kongenitální syfilis (není geneticky podmíněná).
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.