Skip to main content

Konfabulace

Konfabulace je specifická porucha paměti, která je spojena se zkreslováním vzpomínek a vymýšlením si nepravdivých prožitých událostí. Porucha je typická pro Korsakovův syndrom u chronických alkoholiků.