Skip to main content

Keytruda

Keytruda patří mezi léčiva využívaná v onkologii a jeho účinnou složkou je sloučenina pembrolizumab.

Princip: Pembrolizumab patří do problematiky biologické terapie a jde o monoklonální protilátku vyráběnou DNA rekombinantní technologií, která se váže na receptor buněčné smrti PD-1. Aktivací tohoto receptoru dokáže způsobovat zvýšené odumírání nádorových buněk.

Využití: Preparát Keytruda je určen pro pacienty s určitými formami melanomu, u kterých není možné nádor chirurgicky odstranit, nebo když jsou již přítomny metastázy.


Podávání: Keytruda se vyrábí v podobě roztoku určeného pro nitrožilní aplikaci ve formě infuze podávané každé 3 týdny. Léčbu musí řídit zkušený lékař a užívání léku bez jeho doporučení je přísně zakázáno.


Nevýhody: Keytruda může vyvolat řadu nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, průjmů, nechutenství, bolestí kloubů a pocitu únavy. Poměrně často se také objevují nejrůznější kožní reakce včetně alergických reakcí. Nežádoucí účinky si v některých případech mohou vyžádat snížení dávek léku nebo i úplné vysazení terapie.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.