Skip to main content

Ketogeneze

Ketogeneze je soubor metabolických procesů, které v organizmu vedou ke vzniku ketolátek. Jde o získávání alternativního zdroje energie z mastných kyselin při nedostatku glukózy, nebo při nemožnosti jejího využití (např. při nedostatku inzulinu). Neregulovaná ketogeneze může vést k nebezpečné ketoacidóze.