Skip to main content

Kauterizace

Kauterizace znamená zničení tkáně spálením pomocí elektrické energie (elektrokauterizace), tepla (termokauterizace), chladu (kryokauterizace), nebo chemikálií (chemokauterizace). Kauterizační metody jsou účinné například k rychlému uzavření ran a zástavě krvácení.