Skip to main content

Katétrová implantace aortální chlopně - TAVI

Katétrová implantace aortální chlopně je složitě znějící léčebná metoda, kterou spíše známe pod používanou anglickou zkratkou TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation).

Princip: Katétrová implantace aortální chlopně se provádí z cévního vstupu vytvořeného v oblasti stehenní tepny. Po nabodnutí této tepny je do ní zaveden speciální vodič, na jehož konci se nachází vlastní „zabalená“ chlopeň. Vodič je pak aortou zasunut až k srdci do místa aortální chlopně a po dosažení tohoto místa se umělá chlopeň pomocí balonku „rozvine“ a zaujme místo a funkci původní aortální chlopně.


Příprava: Velkou výhodou je,že TAVI není operační zákrok a nemusí se provádět v celkové anestezii. Pacient díky tomu nemusí být nijak složitě připraven a zákrok je tak vhodný i pro těžce nemocné pacienty, kteří by srdeční operaci nezvládli.


Indikace: Hlavní indikací TAVI je zúžení aortální chlopně a s ní spojené příznaky (srdeční selhávání, angina pectoris, náhlé poruchy vědomí). Jedná se o nepříjemnou chlopenní vadu, kterou nacházíme u pacientů vyššího věku. Velmi často jde o vážně nemocné jedince, pro které by kardiochirurgický zákrok představoval vysoké riziko a neoperační TAVI je pro ně vítanou alternativou.


Nevýhody: Ačkoliv je katétrová implantace aortální chlopně výrazně bezpečnější než operace, přesto není bez rizik. U relativně malého množství pacientů se objevily různé krvácivé komplikace, mozkové příhody a-nebo infarkt myokardu. Při zákroku také poměrně často dochází k narušení správné funkce převodního systému srdečního, což si může vyžádat následnou implantaci kardiostimulátoru. Je-li zákrok prováděn na pracovišti s dostatkem zkušeností, lze jej nicméně hodnotit jako relativně bezpečný.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.