Skip to main content

Katalýza

Katalýza je proces, který vede k urychlení (případně k umožnění) průběhu chemické reakce. V lidském organizmu je katalýza umožněna molekulami enzymů.