Skip to main content

Kaspáza

Kaspázy jsou enzymy, které mají v organizmu řadu funkcí a uplatňují se například v procesech apoptózy, zánětu a buněčného dělení. Kaspázy jsou produkovány v neaktivní formě jako proenzymy a k jejich aktivaci dochází až později.