Skip to main content

Kaseifikace

Kaseifikace je patologický proces, který lze do češtiny přeložit zajímavým pojmem zesýrovatění. Jedná se vlastně o vznik speciálního podtypu nekrózy (odumření) tkáně, kterou označujeme jako kaseifikační (též kaseózní) nekrózu. Proces kaseifikace je typický například pro tuberkulózu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix