Skip to main content

Kaseifikace

Kaseifikace je patologický proces, který lze do češtiny přeložit zajímavým pojmem zesýrovatění. Jedná se vlastně o vznik speciálního podtypu nekrózy (odumření) tkáně, kterou označujeme jako kaseifikační (též kaseózní) nekrózu. Proces kaseifikace je typický například pro tuberkulózu.