Skip to main content

Kardie

Termín kardie by zdánlivě mohl souviset se srdcem, ale ve skutečnosti jde o označení anatomické oblasti v žaludku. Jde o horní část žaludku, do které vstupuje jícen. Poměrně často hovoříme o inkompetenci kardie, což značí nedovírání dolního jícnového svěrače. Tento nález zvyšuje riziko vzniku refluxní nemoci.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix