Skip to main content

Karcinom

Karcinom (carcinoma) je označení pro maligní nádorové onemocnění, které vychází z epitelové tkáně. Speciálním podtypem je např. adenokarcinom, což je karcinom vznikající ze žlázového epitelu, a spinocelulární karcinom, který vzniká z dlaždicobuněčného epitelu. Karcinom je velice obecný termín, který nic neříká o bližším původu nebo nebezpečnosti daného tumoru. Kromě toho si musíme uvědomit, že jde o termín histologický, tj. vyžaduje získání vzorku nádorové tkáně a jeho mikroskopické vyšetření.
 

U výrazu karcinom se poměrně často užívá termín karcinom in situ (carcinoma in situ) neboli „karcinom na místě“. Jde o zastaralejší pojem, který se uplatňuje u těch karcinomů, které jsou lokalizovány v místě svého vzniku a neprorůstají do okolí. Při úplném odstranění takového karcinomu in situ je velmi vysoká naděje na naprosté uzdravení.

 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix