Skip to main content

Karbonylhemoglobin

Karbonylhemoglobin (HbCO) je o něco méně často používaná varianta termínu karboxyhemoglobin a jde tedy o molekulu hemoglobinu s navázanou molekulou oxidu uhelnatého (CO).