Skip to main content

Kalkulózní

Termín kalkulózní znamená „s přítomnými kameny“ a označuje výskyt kaménků v některých orgánech těla. Zcela bezkonkurenčně se používá u žlučníku (kalkulózní cholecystitida).