Skip to main content

Jaterní encefalopatie

Jaterní encefalopatie je soubor neuropsychiatrických příznaků, které vznikají v rámci hromadění dusíkatých zplodin v organizmu při akutním, či chronickém selhávání jater. Více informací najdete v příslušném textu.