Skip to main content

Jacksonský záchvat

Jacksonský záchvat je specifickým podtypem epileptického záchvatu. Je vzácnější a někdy může být nerozpoznaný díky jeho nenápadným projevům.

Příčiny: Příčina Jacksonského záchvatu se obvykle nijak neliší od klasických příčin epilepsie, o nichž si můžete přečíst v příslušném textu. V mozku se objevuje ložisko buněk (neuronů), které způsobí vznik abnormální elektrické aktivity a ta způsobí vlastní záchvat. U Jacksonského záchvatu je toto ložisko poměrně malé, je lokalizováno v oblasti řídící hybnost (motorická oblast) a během záchvatu dojde jen k omezenému rozšíření abnormální elektrické aktivity v motorické oblasti, což je spojeno s méně dramatickými příznaky.


Projevy: Jacksonský záchvat se projevuje zprvu brněním a nenápadnými záškuby a křečemi svalů, které postihují malé svaly ruky nebo nohy. Jak se elektrická aktivita epileptického záchvatu šíří po motorické oblasti mozku, začnou se záškuby šířit směrem po končetině a nakonec se dostávají až na svaly stejnostranné poloviny obličeje. Záškuby bývají slabší, člověk si je uvědomuje a během záchvatu neztrácí vědomí.


Diagnostika: Diagnóza je stanovena na základě neurologického vyšetření, které zahrnuje anamnézu pacientových obtíží, fyzikální vyšetření, vyšetření mozku zobrazovacími metodami (CT vyšetření nebo magnetická rezonance) a případně provedení EEG vyšetření.


Terapie: Léčba se v podstatě neodlišuje od jiných forem epilepsií. Základem terapie je podávání antiepileptik. Pokud je v mozku zjištěno nějaké léčitelné onemocnění způsobující epileptické záchvaty, je nutné jej taktéž řešit.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.