Skip to main content

Izokorie

Izokorie je odborný termín, který znamená souměrnou šíři zornic na obou očích. Izokorie neříká nic o tom, zda jsou zornice rozšířené, nebo zúžené, pouze nás informuje o jejich symetrii. Opakem je pojem anizokorie.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix