Skip to main content

Izoelektrická linie

Izoelektrická linie je pojem užívaný při popisu EKG a znamená horizontální rovnou čáru bez vertikálních výchylek. Za normálních okolností jsou krátké úseky izoelektrické linie střídány odchylkami vznikajícími v důsledku šíření vzruchů srdečním svalem (P vlna, QRS komplex, T vlna). Trvající izoelektrická linie se objevuje při zástavě srdeční s neměřitelnou elektrickou aktivitou.