Skip to main content

Izoelektrická linie

Izoelektrická linie je pojem užívaný při popisu EKG a znamená horizontální rovnou čáru bez vertikálních výchylek. Za normálních okolností jsou krátké úseky izoelektrické linie střídány odchylkami vznikajícími v důsledku šíření vzruchů srdečním svalem (P vlna, QRS komplex, T vlna). Trvající izoelektrická linie se objevuje při zástavě srdeční s neměřitelnou elektrickou aktivitou.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix