Skip to main content

Ischiadikus

Ischiadikus (ischiadicus) je poměrně často využívaný zkrácený výraz pro nervus ischiadicus. Česky tento dlouhý nerv označujeme jako sedací nerv. Nerv vychází z míšních úseků L4-S3 a prochází zadní stranou dolní končetiny. Nervová vlákna ischiadiku inervují motoricky zadní svaly stehna, bérce a nohy a senzitivně sbírají informace z laterální a dorzální části lýtka a nohy.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix