Skip to main content

Ischemický

Pojem ischemický znamená „související s ischemií“ a označuje stavy, u který dochází ke zhoršení přísunu kyslíku a živin do některé tkáně.