Skip to main content

Ireparabilní

Ireparabilní znamená „neopravitelný“ nebo „neopravitelně poškozený “. V medicíně hovoříme o ireparabilních změnách v organizmu, které vznikají v důsledku určitých chorobných procesů. Příkladem je ireparabilní poškození míchy s trvalým narušením nervových funkcí pod místem poranění.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix